Våre produkter

Alle våre produkter er laget av lavhumifisert stikktorv. Denne beholder struktur over lang tid. Dette innebærer at torvfibrene brytes langsomt ned,  slik at oppvanning og drenering går fort. Dette gir Dem og deres kunder  produkter dere og deres kunder vil lykkes i produksjonen og i hagen med.  MAN KAN LURE ET MENNESKE,  MEN ALDRI EN VEKST

Yrke

Stort utvalg av jord og torv produkter for den proffesionelle gartneren.
Se våre produkter

 

Konsument

Stort utvalg av konsument produkter. Jord i små og store sekker,  naturgjødsel,  hagegjødsel og kalk,  leca osv
Se våre produkter